Doradztwo kredytowe

Polityka udzielania kredytów hipotecznych przez hiszpańskie banki jest bardzo zbliżona do polskiej. Finansowanie hipoteczne jest dość konkurencyjne, a na rynku dostępnych jest wiele ofert. Warunki udzielenia kredytu hipotecznego różnią się w zależności od tego czy kredytobiorca posiada status rezydenta Hiszpanii czy nie – poniżej opisujemy jak uzyskać kredyt hipoteczny w obu wariantach.
Informacje ogólne
Oprocentowanie kredytu hipotecznego oscyluje w granicach od 1,5 do 2,5%, jednak należy podkreślić, że obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna, a zatem oprocentowanie to może ulegać zmianom.

Polecamy korzystanie z usług naszego brokera kredytowego. Raty, w zależności od wieku kredytobiorcy, można rozłożyć na 10 lub 30 lat.
Rezydent
Rezydentem Hiszpanii dla celów podatkowych jest osoba, która przebywa na terytorium Hiszpanii ponad 183 dni w roku lub której ośrodek interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych) znajduje się na terytorium Hiszpanii.
Rezydenci Hiszpanii mogą uzyskać kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym, zmiennym lub mieszanym, przy czym maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat.
Nierezydent
Kredytobiorca, który nie posiada statusu rezydenta Hiszpanii, również może zaciągnąć kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym, zmiennym lub mieszanym, przy czym okres kredytowania wynosi od 5 do 25 lat. W praktyce możliwe jest uzyskanie kredytu w wysokości 60-70% wartości nieruchomości (w przypadku kredytobiorcy, który posiada status rezydenta Hiszpanii będzie to 80% wartości).

Zespół

Ewa Kałużyńska
Abogado/ Adwokat
Antonio Hinojo Ojeda
Doradca
Miguel Andreo Fernandez
Doradca
Mariola Kulik
Agent

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy analizy i raporty na temat rynku nieruchomosci w Hiszpanii
Thank you! Your submission has been received!
Ops! Something went wrong while submitting the form.
Homezy - Town Buildings