Audyt nieruchomości

Warto sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed jej zakupem aby nie narażać się na stres i nieprzewidziane koszty. Audyt nieruchomości obejmuje aspekty prawno podatkowe oraz techniczno budowlane. Wynikiem audytu jest Raport.
Audyt prawno - podatkowy
Obejmuje analizę ksiąg wieczystych, raport o cenach i analizę otoczenia, audyt formalno-prawny legalności nieruchomości, weryfikację stanu wszelkich opłat dotyczących nieruchomości w tym podatków i rozliczeń z administracją (community) a także ustalenie wierzycieli i analizę projektu umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży mieszkania lub domu.

Audyt techniczno - budowlany
Audyt obejmuje weryfikacje: metrażu, stanu izolacji termicznej, zawilgocenia kondycji tynków, rodzaj oraz stan stolarki okiennej i drzwi, stan instalacji hydraulicznych, odchyłki płaszczyzny posadzki, wentylacji i wycenę kosztów remontu.
Raport
Wynikiem Audytu jest Raport.

Zespół

Ewa Kałużyńska
Abogado/Adwokat
Andrzej Kortas
Dyrektor Techniczny
Javier Guerri Vaquer
Architekt
Mariola Kulik
Agent

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy analizy i raporty na temat rynku nieruchomosci w Hiszpanii
Thank you! Your submission has been received!
Ops! Something went wrong while submitting the form.
Homezy - Town Buildings